Tampereen raitiotien länsiosan työt etenevät – Paasikivenkadun pohjoispuolen uusi jalankulku-ja pyöräväylä kokonaisuudessaan käyttöön

Raitiotieallianssin raitiotie- ja katurakennustyöt raitiotien osalla 2 jatkuvat lähiviikoilla uusilla työvaiheilla: 

Sepänkadulla Sepänkadun sillan ja Satakunnankadun välillä on saatu länsipuolen katurakennustyöt päätökseen. Jalankulkuväylä on siirretty kiinteistöjen viereen ja asfaltoidaan viikoilla 36-37. Kadun itäosalla aloitetaan raitiotieradan pohjatyöt. Siihen liittyen Sepänkadun itäpuolella Sepänkadun ja Kankurinkadun välinen jalankulku-ja pyöräväylä otetaan työmaaliikenteen käyttöön. Osuus on ollut työmaa-alueena jo aiemmin. Pirkankadun liittymän ja Satakunnankadun välillä jatkuvat vielä johto-ja putkisiirrot sekä elokuussa aloitetut päällysrakennetyöt eli kiintoraidelaattojen valaminen ja kiskojen asennus. 

Paasikivenkadun uusi jalankulku-ja pyöräväylä kokonaan käyttöön

Paasikivenkadulla työt ovat edenneet vaiheeseen, jossa koko Paasikivenkadun pohjoispuolelle rakennettu uusi jalankulku- ja pyöräväylä valmistuu. Osuus Haarlankujalta Haarlankadun liittymään saadaan jalakulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön perjantaina 17.9. Onkiniemenkadun ja Haarlankujan välinen osuus valmistui jo kesäkuussa.

Uusi pyöräväylä on 2,5 metriä leveä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osuudet väylästä on eroteltu betonikiviraidalla. Jalankulku ja pyöräily opastetaan uuden väylän kautta, mutta Haarlan kiinteistön pysäköintialueen ja työmaatukikohdan aidan välissä kulkeva työnaikainen jalankulku-ja pyöräväylä jää edelleen käyttöön. Uusi jalankulku-ja pyöräilyväylä liittyy raitiotien rakentamiseen sekä Paasikivenkadun uusimiseen raitiotien mahdollistavan katusuunnitelman mukaiseksi. 

Paasikivenkadulla työalue on siirtynyt kadun keskiosalle, jossa tehdään massanvaihtoja sekä johtojen ja putkien poikituksia kadun alitse. 

Santalahden uusi ylikulusilta valmistuu loppuvuonna

Santalahden uudella ylikulkusillalla rakennetaan viikolla 36 sääsuojaa, jonka alla tehdään lähiviikkoina vedeneristystöitä. Lisäksi sillan kannen valumuotteja puretaan viikolla 37 yöaikaan. Yötöiden aikana Paasikiventielle aiheutuu kaistamuutoksia siten, että sillan kohdalla on vain yksi kaista käytössä. Maanantain ja tiistain välisenä yönä 13.-14.9.  purkutöitä tehdään pohjoispuolen liikenneaukon kohdalla ja liikenne siirretään tällöin eteläpuolen kaistalle. Vastaavasti tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 14.-15.9. puretaan muottia eteläisen liikenneaukon kohdalla ja liikenne on siirretty pohjoispuolen kaistalle. Sillan kansi valettiin elokuun puolivälissä, ja siltatyöt etenevät suunnitellusti niin, että silta valmistuu loppuvuoden aikana. Raitiotieallianssi tiedottaa yötöistä tarkemmin joka viikko verkkosivuillaan. 

Rantatiellä tehdään Santalahden ylikulkusillan kohdalla asfaltointeja viikolla 36 ja sen jälkeen autoliikenteen kaistoja siirretään asfaltoidulle alueelle. Rantatiellä tehdään parhaillaan pohjatöitä raitiotielle, ja syyskuun lopulla kadulle asennetaan raitiotien ensimmäiset kiskot. 

Pirkankadulla tehdään syyskuun loppupuolella kadun pohjoispuolen asfaltointia, jonka jälkeen autoliikenteen kaistat Pirkankadulla siirtyvät kadun pohjois- ja eteläreunalle. Työalue sijaitsee kadun keskiosalla Sepänkadun liittymäalueella. 

Lisätietoja: 
raitiotieallianssi.fi