Polyamoria – mistä siinä on oikeastaan kyse

Polyamoria on suhde- ja tunneorientoituminen, jossa ihminen voi tuntea romanttista ja/tai seksuaalista kiinnostusta ja rakkautta useampaa kuin yhtä henkilöä kohtaan samanaikaisesti. Polyamoriaa harjoittavat ihmiset voivat olla avoimia ja rehellisiä suhteistaan kaikkien osapuolien kesken ja sopivat yhdessä siitä, millaisia suhteita haluavat.

Ei monisuhteinen suhde

Polyamoria eroaa monisuhteisuudesta, jossa henkilöllä on useita kumppaneita, mutta hän ei ole sitoutunut avoimuuteen ja rehellisyyteen kumppaneidensa välillä. Polyamoriaan kuuluu myös erilaisia suhteiden muotoja, kuten hierarkisia suhteita, joissa yksi suhde on pääsuhteena ja muut suhteet ovat toissijaisia, ja ei-hierarkisia suhteita, joissa kaikki suhteet ovat tasa-arvoisia.

Ei avoin suhde

Polyamoria on eri asia kuin avoin suhde, jossa kumppanit voivat nähdä muita ihmisiä, mutta ilman romanttisia tunteita. Polyamoriassa romanttiset ja seksuaaliset tunteet voivat kohdistua useaan henkilöön.

Polyamoria on yksi tapa harjoittaa parisuhdetta ja rakkautta, ja sitä harjoittavat ihmiset voivat kokea sen rikastuttavana ja vapauttavana. Polyamoriaan liittyy kuitenkin myös haasteita, kuten mustasukkaisuutta, ajanhallintaa ja kommunikaatiohaasteita, jotka vaativat avointa ja rehellistä keskustelua kaikkien osapuolten kesken.

Millainen on ns avoin suhde?

Avoin suhde on parisuhteen muoto, jossa kumppanit ovat sopineet, että he voivat nähdä muita ihmisiä romanttisesti ja/tai seksuaalisesti. Avoin suhde eroaa siitä, että siinä kumppanit eivät ole sitoutuneet yksinoikeudella toisiinsa, vaan voivat tuntea kiinnostusta ja halua muita ihmisiä kohtaan.

Avoin suhde voi olla joko yksipuolinen tai molemminpuolinen. Yksipuolisessa avoimessa suhteessa toinen kumppani saattaa olla ainoa, joka tapaa muita ihmisiä romanttisesti ja/tai seksuaalisesti, kun taas toinen kumppani pysyy yksinomaan kyseisen henkilön kanssa. Molemminpuolinen avoin suhde tarkoittaa sitä, että kumppanit voivat molemmat nähdä muita ihmisiä romanttisesti ja/tai seksuaalisesti.

Avoin suhde voi olla tapa saada monipuolisuutta ja uusia kokemuksia parisuhteeseen, ja sitä harjoittavat ihmiset voivat kokea sen vapauttavana ja avartavana. Avoin suhde voi kuitenkin myös aiheuttaa haasteita, kuten mustasukkaisuutta, loukkaantumista ja kommunikaatiohaasteita. On tärkeää, että molemmat kumppanit ovat yhtä mieltä avoimen suhteen ehdoista ja että suhde perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen.

Millainen suhde on monisuhteinen suhde?

Monisuhteinen suhde tarkoittaa parisuhteen muotoa, jossa yhdellä henkilöllä on useita romanttisia ja/tai seksuaalisia suhteita useiden ihmisten kanssa samanaikaisesti. Monisuhteisia suhteita on erilaisia, ja ne voivat olla avoimia tai suljettuja.

Avoin monisuhteinen suhde tarkoittaa, että kaikki suhteet ovat tasa-arvoisia, ja kaikki osapuolet tietävät toisistaan. Tämä voi tarkoittaa, että kumppanit voivat nähdä muita ihmisiä ja olla romanttisesti ja/tai seksuaalisesti mukana muiden kanssa, ja että nämä suhteet ovat hyväksyttyjä kaikkien osapuolten kesken.

Suljettu monisuhteinen suhde tarkoittaa, että suhteet ovat hierarkkisia, ja yhdellä kumppanilla on yleensä pääsuhteet muiden suhteiden ollessa toissijaisia. Toisinaan suljetussa monisuhteisessa suhteessa kumppanit voivat olla sitoutuneet toisiinsa vain omassa suhteessaan.

Monisuhteinen suhde on yksi tapa harjoittaa parisuhdetta, ja ne, jotka harjoittavat monisuhteisia suhteita, voivat kokea sen rikastuttavana ja vapauttavana. Monisuhteiset suhteet voivat kuitenkin aiheuttaa haasteita, kuten mustasukkaisuutta, epävarmuutta ja ajanhallinnan haasteita. On tärkeää, että kaikki osapuolet ovat yhtä mieltä suhteen ehdoista ja että suhteessa noudatetaan avoimuutta, rehellisyyttä ja kunnioitusta.

Suhteiden keskellä on hyvä harrastaa jotain viihteellistä, kuten elokuvia ja suoratoistoa tai vaikkapa pelejä, joita tarjoilevat mm virolaiset nettikasinot. Jokainen aikuinen voi tehdä omalla vapaa-ajallaan mitä itse haluaa, ja tarjolla on laajat mahdollisuudet tekemiselle ja harrastamiselle.