Etätyön mahdollisuudet Suomessa vuonna 2023

Etätyö alkaa olla 2020-luvulla yhtä normaalia kuin mikä tahansa muukin duuni. Etätyöt ovat yleistynyt huomattavasti viime vuosina, ja se vaatii tiettyjä vaatimuksia, jotta se voi sujua mahdollisimman sujuvasti. Tässä on joitakin etätyön vaatimuksia:

 1. Tietokone ja muut tarvittavat laitteet: Etätyössä tarvitset toimivan tietokoneen ja internet-yhteyden, jotta voit kommunikoida työpaikan kanssa ja tehdä työsi. Tarvitset myös muita laitteita ja ohjelmistoja, joita käytät työssäsi.
 2. Työskentelytila: Tarvitset hiljaisen ja mukavan työskentelytilan, jossa voit keskittyä työhösi. Voit työskennellä esimerkiksi kotona tai kahvilassa, kunhan sinulla on sopiva työskentelytila, joka sopii tarpeisiisi.
 3. Ajanhallinta: Etätyössä sinulla on usein enemmän vapautta aikataulun suhteen, joten sinun on tärkeää osata hallita omaa aikaasi ja olla tehokas. Pidä huolta siitä, että teet työsi ajoissa ja kommunikoit työpaikan kanssa säännöllisesti.
 4. Kommunikointi: Etätyössä kommunikaatio on avainasemassa. Sinun on kyettävä kommunikoimaan työpaikan kanssa säännöllisesti ja tehokkaasti, jotta voit saada tarvitsemasi tiedot ja hoitaa työsi tehokkaasti.
 5. Motivaatio: Etätyö vaatii itsenäisyyttä ja motivaatiota, jotta pysyt tuottavana ja teet työsi tehokkaasti. Sinun on oltava motivoitunut ja sitoutunut työhösi, jotta voit saavuttaa tavoitteesi.
 6. Yhteistyökyky: Etätyössä on tärkeää, että osaat toimia yhteistyössä muiden kanssa. Työpaikalla voi olla tiimipalavereja, joihin sinun on osallistuttava, ja sinun on kyettävä toimimaan yhteistyössä muiden kanssa, jotta voitte saavuttaa yhteiset tavoitteet.
 7. Työn ja vapaa-ajan tasapaino: Etätyö voi joskus olla haastavaa, koska työ ja vapaa-aika sekoittuvat helposti toisiinsa. On tärkeää pitää huolta siitä, että sinulla on tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä, jotta voit pitää työsi ja elämäsi tasapainossa.

Yhteenvetona, etätyö vaatii tietokoneen ja muita tarvittavia laitteita, toimivan työskentelytilan, ajanhallintataitoja, tehokasta kommunikointia, motivaatiota, yhteistyökykyä ja tasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä. Etätyössä sinun on myös kyettävä pitämään yhteyttä työpaikkaan ja noudattamaan sovittuja työskentelytapoja ja -aikoja. Työnantajan näkökulmasta etätyö voi olla kustannustehokasta ja joustavaa, mutta se vaatii myös työnantajan panostusta työntekijöiden ohjaukseen, viestintään ja työolosuhteiden seurantaan.

Etätyö voi olla erittäin palkitsevaa ja joustavaa, mutta se vaatii myös työntekijältä tiettyjä taitoja ja ominaisuuksia, jotta se voi toimia tehokkaasti. On tärkeää huolehtia siitä, että etätyöolosuhteet ovat turvalliset ja terveelliset, ja että työntekijät saavat tarvittavan tuen ja ohjauksen työssään.

Entä ne mahdollisuudet

Etätyön yleistyminen on tuonut mukanaan monia mahdollisuuksia työntekijöille, yrityksille ja yhteiskunnalle.

 1. Joustavuus: Etätyö mahdollistaa joustavamman työskentelytavan, jossa työntekijät voivat työskennellä ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä mahdollistaa paremman työn ja vapaa-ajan tasapainon, mikä parantaa työntekijöiden elämänlaatua.
 2. Säästöt: Etätyö mahdollistaa säästöjä niin työnantajalle kuin työntekijällekin. Työnantajat voivat säästää kustannuksia esimerkiksi toimitilavuokrista, kun taas työntekijät voivat säästää aikaa ja rahaa matkustamisesta ja ruokailusta.
 3. Tehokkuus: Etätyö voi parantaa työntekijöiden tuottavuutta, kun he voivat työskennellä omassa rauhassaan ja ilman häiriötekijöitä. Lisäksi työntekijät voivat valita työskentelypaikan, joka sopii heille parhaiten, mikä voi parantaa heidän keskittymiskykyään ja tehokkuuttaan.
 4. Monimuotoisuus: Etätyö tarjoaa mahdollisuuden monimuotoisempaan työympäristöön, jossa työntekijät voivat olla eri puolilta maailmaa. Tämä mahdollistaa uusia näkökulmia ja ideoita, ja voi parantaa yhteistyön ja innovaatioiden syntymistä.
 5. Ympäristöystävällisyys: Etätyö vähentää tarvetta matkustamiseen ja vähentää näin hiilidioksidipäästöjä ja muita ympäristöhaittoja.

Yhteenvetona, etätyön yleistyminen on tuonut mukanaan monia mahdollisuuksia, jotka parantavat työntekijöiden ja työnantajien elämää ja voivat vaikuttaa myönteisesti myös yhteiskuntaan ja ympäristöön. Etätyön mahdollisuudet kannattaa ottaa huomioon niin työntekijänä kuin työnantajanakin, kun mietitään tulevaisuuden työskentelytapoja.