SRV:n rakentamat Säteilyturvakeskuksen uudet toimitilat valmistuivat Vantaan Jokiniemeen

SRV on saanut valmiiksi Säteilyturvakeskuksen (STUK) tulevan toimitalon rakennushankkeen Vantaan Jokiniemessä ja luovuttanut rakennuksen sen tilaajalle ja rakennuttajalle, Senaatti-kiinteistöille, joka vastaa valtion toimitiloista. Seuraavaksi rakennuksessa alkaa muun muassa laboratoriolaitteistojen asennus ja sisätilojen kalustus.

STUK on tehnyt tilojen vuokraamisesta sopimuksen Senaatti-kiinteistöjen kanssa ja muuttaa uusiin tiloihin vaiheittain maalis-kesäkuussa. ”Odotamme innolla muuttoa uuteen meille suunniteltuun toimitaloon. Tämä on STUKin yli 60-vuotisessa historiassa ensimmäinen kerta, kun toimitilassamme on huomioitu meidän erityistarpeemme”, kertoo STUKin hallintojohtaja Kaisa Koskinen.

Koko rakennuksen laajuus on 12 700 bruttoneliömetriä. Rakennus sisältää poikkeuksellisen vaativia laboratoriotiloja, mikä on asettanut rakentamiselle korkeat vaatimukset. Toimitilan suunnittelusta on vastannut RE-Suunnittelu Oy.

Kohteen rakentaminen käynnistyi talvella 2020. “Työmaalla on sen jälkeen tehty töitä noin 130 työntekijän voimin työmaapäällikkö Teemu Åbergin johdolla.  Säteilyturvallisuuteen liittyvät toiminnat asettavat rakentajalle sekä rakenteille poikkeuksellisen korkeita vaatimuksia, etenkin käytettävien materiaalien suhteen. Aikatauluohjaukseen on työmaapäällikkö Åbergin johdolla kehitetty uusia, toimiviksi osoittautuneita käytäntöjä. Kohteen erityslaatuisuudesta kertonee sekin, että valmistautuminen toimintakokeisiin alkoi kahdeksan kuukautta ennen hankkeen valmistumista”, SRV:n projektijohtaja Reima Liikamaa kertoo.

”Olemme tehneet yhteistyötä Senaatti-kiinteistöjen kanssa jo useassa vaativassa hankkeessa. Olemme pystyneet hyödyntämään tässä kohteessa myös täysimääräisesti osaamistamme ja kokemusta Ydinturvallisuustalosta, joka valmistui Espooseen vuonna 2016”, Liikamaa jatkaa.

”Uudet toimitilat on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen kanssa, jotta ne parhaalla mahdollisella tavalla tukevat STUKissa tehtävää työtä. Projektinjohtourakka SRV:n kanssa on sujunut hyvin ja mahdollistanut myös toteutusvaiheessa yhteistyössä suunnitelmien ja toteutusratkaisujen kehittämisen käyttäjän tarpeet huomioiden”, toteaa Rakennuttamisryhmän päällikkö Matti-Pekka Jalonen Senaatti-kiinteistöistä.

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa sekä Suomessa että Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja