Pyöräteitä muutetaan yksisuuntaisiksi kantakaupungissa

Helsingin kaupunki muuttaa vuoden 2022 aikana useita nykyisin kaksisuuntaisia pyöräliikenteen järjestelyitä yksisuuntaisiksi kantakaupungin alueella. Tavoitteena on parantaa pyöräliikenteen verkon toimivuutta ja eri kulkumuotojen turvallisuutta.

Uudistuksia tehdään Aleksis Kiven kadulla, Savonkadulla, Ratapihantiellä, Viipurinkadulla, Kotkankadulla, Nordenskiöldinkadulla, Helsinginkadulla ja Stenbäckinkadulla. Helsinginkadulla parannetaan jalankulun ja pyöräliikenteen erottelua, mutta pyöräliikenne säilyy kaksisuuntaisena siihen saakka, kunnes Sturenkadun risteysalueelle rakennetaan pyöräilyn yksisuuntaisuutta tukevat järjestelyt.

Tavoitteena on parantaa kantakaupungin pyöräliikenteen verkon toimivuutta ja sekä selkeyttää liikennejärjestelyitä. Helsinki haluaa olla kaiken ikäisille sopiva ympärivuotinen pyöräilykaupunki ja kasvattaa pyöräliikenteen kulkutapaosuutta 20 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.

Uudistukset parantavat eri kulkumuotojen turvallisuutta

Yksisuuntaiset pyöräväylät ovat kaksisuuntaisia turvallisempia erityisesti risteysalueilla, ja ne myös vähentävät pyöräilijöiden kohtaamisessa aiheutuvia vaaratilanteita. Myös jalankulun olosuhteet ja turvallisuus paranevat, kun pyöräliikenne ja jalankulku erotellaan nykyistä paremmin toisistaan.

Uusissa liikennejärjestelyissä hyödynnetään pääosin nykyisiä katurakenteita. Merkittävimmät muutokset tehdään risteysalueille. Uudet pyörätiet ja -kaistat päällystetään punaisella asfaltilla ja pinnoitteella, jotta ne erottuvat selkeästi jalkakäytävästä ja ajoradasta.

Aleksis Kiven kadun remontti alkaa vuodenvaihteen jälkeen

Töiden vaikutuksesta kunkin alueen liikennejärjestelyihin tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Aleksis Kiven katua lukuun ottamatta työt alkavat näillä näkymin huhti-toukokuussa. Urakan on suunniteltu valmistuvan elokuun 2022 loppuun mennessä.

Aleksis Kiven kadulla työt alkavat tammikuun alussa Sturenkadun päästä ja etenevät länteen kohti Savonkatua.

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta parannetaan leventämällä suojateiden keskisaarekkeita sekä rakentamalla eteläreunan sivukatujen risteyksiin ajoradasta korotetut ylijatketut jalkakäytävät ja pyörätiet. Savonkadun risteykseen rakennetaan pyöräliikenteen yksisuuntaisuutta tukevat järjestelyt. Lisäksi urakan yhteydessä tehdään parannuksia hulevesijärjestelmään ja Karjalankadun bussipysäkeille rakennetaan katokset.

Nykyinen liikennevalo-ohjaamaton suojatie Sähköttäjänsillan kohdalla muutetaan kadunylityspaikaksi, jonka kohdalla ajoratoja kavennetaan. Kotkankadun ja Kajaaninkadun risteyksissä toiset Aleksis Kiven kadun ylittävistä suojateistä poistetaan.

Työmaan aikana pyöräily ja kävely ohjataan tarvittaessa toiselle puolelle katua. Autoliikenteelle tai joukkoliikenteelle työmaalla ei ole merkittävää vaikutusta.

Töistä voi aiheutua jonkin verran melua. Meluavat työvaiheet pyritään tekemään päivisin klo 7-18.