F-Secure vuokralaiseksi Wood Cityn uuteen puutoimistoon

Suomalainen johtava kyberturvallisuusyhtiö F-Secure on valinnut SRV:n Wood Cityyn rakentuvan puutoimiston uudeksi pääkonttorikseen. Rakennus tulee osaksi Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevaa SRV:n kehittämää puukorttelia, jossa sijaitsee myös Supercellin päätoimisto. Rakentaminen käynnistyy keväällä ja uudet tilat otetaan käyttöön vuoden 2024 aikana.

Wood City on puurakenteinen kaupunkikortteli, joka koostuu kahdesta toimisto-osasta ja kahdesta asuinkerrostalosta. Korttelin viimeisenä rakennettavan seitsemän kerrosta ja kellarikerroksen sisältävän toimistorakennuksen kokonaisala on noin 8700 neliömetriä. Toimistorakennuksen ensimmäinen kerros, kellari sekä hissi- ja porraskuilut ovat betonirakenteisia ja kerrokset 2-7 puurakenteisia. Puuta hyödynnetään näyttävästi eri muodoissa ulkoseinien, puurungon, yläpohjan ja julkisivuverhouksen materiaaleina. Puurungon kantavissa pilareissa käytetään materiaalina liimapuuta. Kantava välipohja toteutetaan CLT-laattaratkaisuilla. Myös veistoksellinen aulan katto verhoillaan kuusesta valmistetuilla CLT-lamellirakenteilla.

Elinkaariviisaus näkyy paitsi materiaaleissa, myös energiaratkaisuissa. Rakennukselle tavoitellaan valmistuessaan kansainvälistä LEED Platinum -ympäristösertifikaattia ja rakennuksen energialuokka on A. Toimistorakennuksen katolle rakennetaan reilu 300 neliömetriä aurinkopaneeleja.

”Puurakentaminen on saavuttamassa jalansijaa myös toimistorakentamisen saralla. Wood Cityn ideana onkin ollut alusta alkaen tuoda Suomeen uudenlaista toimitila‑ajattelua ja luoda ainutlaatuinen puukortteli, jossa yhdistyvät design ja kestävä kehitys. Luomme elinkaariviisasta kaupunkia rakentamalla hiilidioksidia sitovasta uusiutuvasta materiaalista, toteuttamalla tilat energiatehokkaiksi ja hyödyntämällä samalla entistä paremmin rakennuksen ympärillä olevaa tilaa, mikä on erityisen arvokasta kaupunkirakenteen yhä tiivistyessä”, SRV:n pääkaupunkiseudun toimitilarakentamisesta vastaava johtaja Jouni Forsman toteaa.

Työympäristö suunniteltu käyttäjän tarpeisiin

Rakennuksen suunnittelu on toteutettu tiiviissä yhteistyössä F-Securen kanssa heidän tarpeitaan kuunnellen. Tavoitteena on luoda työympäristö, joka soveltuu yrityksen kulttuuriin ja toimintoihin ja tarjoaa tilat, joissa työntekijät viihtyvät tulevaisuudessa.

SRV:n puurakenteinen toimitalo valittiin F-Securen uudeksi pääkonttoriksi, koska toimitiloissa on mahdollisuus ottaa huomioon joustavat työskentelymahdollisuudet, kestävä ympäristöajattelu ja työntekijöiden hyvinvointi. Käsitys työpaikasta ja työtiloista on murroksessa, ja tulevaisuudessa yritykset tarvitsevat lisää joustavia ratkaisuja vaihtelevien tilanteiden ja erilaisten tiimien tarpeisiin. Hienoa, että pääsemme vaikuttamaan pääkonttorimme tilasuunnitteluun alusta alkaen ja voimme osallistaa työntekijämme kehittämään omia työtilojaan”, kertoo F-Securen toimitusjohtaja Juhani Hintikka. 

”Hanke on herättänyt valtavaa kiinnostusta alusta lähtien, ja sitä on viety määrätietoisesti eteenpäin jo useamman vuoden ajan yhdessä eri toimijoiden kanssa. Nyt F-Securen kanssa solmittu sopimus vahvistaa entisestään tämän upean alueen merkittävyyttä suomalaisessa toimitilarakentamisessa ja antaa tärkeän loppusykäyksen hankkeen etenemiselle”, kertoo Jouni Forsman.

Wood City on SRV:n ja Stora Enson yhteistyössä kehittämä ainutlaatuinen ja uniikki puukortteli, joka sijoittuu keskeiselle paikalle Helsingin Jätkäsaareen. Wood Cityn rakentamisesta vastaa SRV. Wood Cityn on suunnitellut Anttinen Oiva Arkkitehdit, jonka kilpailuehdotus Stories voitti kohteesta järjestetyn arkkitehtuurikilpailun. Tontille oli aiemmin suunnitteilla hotellirakennus, mutta koronapandemia viivästytti hankkeen etenemistä, mikä johti lopulta SRV:n päätökseen toteuttaa rakennus toimistona hotellikäytön sijaan.

Lue lisää: www.srv.fi/toimitilat/wood-city