Helsinki on maailman kolmanneksi paras kaupunki asua heti Lontoon ja New Yorkin jälkeen

Konsulttiyhtiö Boston Consulting Groupin ja BCG Henderson Instituten tekemän kansainvälisen Cities of Choice -selvityksen mukaan Helsinki on maailman kolmanneksi paras kaupunki asua. Maailman paras kaupunki asua on Lontoo ja New York on hopeasijalla. Tutkimuksessa käytettiin 155:tä mittaria ja kyselyyn osallistui 25 000 asukasta 80:sta eri kaupungista.

Kaupunkien arvostelussa mittaristo jakautui viiteen arvioitavaan asiaan: elämänlaatuun, taloudellisiin mahdollisuuksiin, sosiaaliseen pääomaan, asukkaiden ja viranomaisten vuorovaikutukseen ja muutosvauhtiin. Kategorioihin kuului yhteensä 27 eri arviointikohtaa. BCG:n kaupunkien vertailu on ainutlaatuinen, sillä siinä yhdistetään kaupunkien arvioinnissa ihmiskeskeinen arviointi ja objektiivinen arviointi.

“Se missä ja miten asumme, vaikuttaa ihmisten onnellisuuteen ja hyvinvointiin monella tavalla. Erilaisia kaupunkivertailuja on monenlaisia, mutta yleensä niiden haasteena on se, että kaupunkia arvioidaan varsin kapeasta näkökulmasta: joko täysin subjektiivisesti tai täysin objektiivisesti. Tässä tutkimuksessa näkökulmat yhdistetään, mikä tekee Helsingin hyvästä sijoituksesta erityisen hyvän. Tämä yhdistettynä muihin hyviin sijoituksiin, joita Helsinki ja Suomi kokonaisuudessaan on saanut esimerkiksi onnellisuustutkimuksissa, kertoo, että meillä on hyvä elää”, toteaa BCG:n Suomen toimitusjohtaja Kaori Uehigashi.

Helsinki menestyi hyvin kaikissa viidessä arviointikategoriassa, mutta niiden sisällä eri arviointikohdissa oli huomattaviakin eroja. Parhaiten Helsinki menestyi elämänlaatua arvioivassa kategoriassa, jossa se arvioitiin sijoille 1.-9. kuudessa eri kohdassa: asuminen, liikkuminen, sairaanhoito, koulutus ja kehitys, julkiset tilat ja viihde ja virkistys. Helsinkiläisten elämänlaatua heikensi puolestaan ilmasto, siinä Helsinki arvioitiin sijoille 37.-45.

Taloudelliset mahdollisuudet -kategoriassa Helsinki arvioitiin sijoille 1.-9. tulojen tasa-arvoon liittyen, mutta sijoille 37.-45. liiketoimintamahdollisuuksiin liittyen. Sosiaalinen pääoma -kategoriassa Helsinki puolestaan sijoittui sijoille 1.-9. sosiaalisiin suhteisiin liittyen. Suhteellisesti heikoimmin Helsinki menestyi muutosvauhti-kategoriassa, jossa Helsinki menestyi heikosti etenkin elämänlaadussa ja taloudellisissa mahdollisuuksissa.

”Helsinki menestyi arvioinnissa erittäin hyvin, mutta kaupungin tulevaisuuden menestyksen ja kehityksen kannalta on tietysti tärkeää kiinnittää huomioita myös niihin kohtiin, joissa sijoitus oli häntäpäässä. Punaisena Helsingin osalta vilkkuivat esimerkiksi liiketoimintamahdollisuudet ja taloudelliset mahdollisuudet”, toteaa Uehigashi.

TOP 10

Lontoo
New York
Helsinki
Kööpenhamina
Abu Dhabi
Madrid
Peking
Wien
Zürich
Sydney

Lue lisää tutkimuksesta:

Cities-of-the-Future Consulting and Strategy | BCG

https://web-assets.bcg.com/d0/cf/2204a0c145bd8e7ad591e60152d2/bcg-cities-of-choice-june-2021-v5.pdf