Kotkan keskustaan rakentuu uusi merenrantakortteli

Senaatin Asema-alueet Oy on käynnistänyt tarjouskilpailun 19.11.2020 määräalasta Kotkansaaren uuden sisääntulotien yhteyteen kaavoitettavasta aloituskorttelista. Ydinkeskustan osaksi rakentuvista kerrostaloista avautuu ainutlaatuiset merinäköalat Hovinsaaren suuntaan.

Tarjouskilpailun kohteena on noin 4400 m2:n rakentamaton määräala tulevasta keskustan korttelialueesta. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on rautatiealuetta. Aloituskortteli on tarkoitus kaavoittaa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-1). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 14.1.-12.2.2019 ja kaavaluonnos 2.9.-4.10.2019. Sen pohjalta laaditun viitesuunnitelman mukaan tarjouskilpailussa olevaan aloituskortteliin tavoitellaan rakennusoikeutta noin 6000 – 6500 k-m2.

”Entisen makasiinialueen rakentaminen tukee Kotkan Kantasataman alueen kehittämistä”, kertoo kaupungin kaavoitusarkkitehti Patricia Broas.

Tulevan korttelialueen ja nykyisen junaradan väliin kaavoitetaan rannan suuntaisesti kulkeva Uusi Satamakatu. Pysäköinti on tarkoitus järjestää korttelin yhteisellä kaksitasoisella pysäköintikannella.

”Keskustakortteli jolle haemme nyt toteuttajaa, on merelliseltä sijainniltaan ainutlaatuisen kiinnostava. Samalla tarjoutuu hieno tilaisuus parantaa Kotkan keskustan kaupunkikuvaa ja elinvoimaisuutta,” sanoo kiinteistökehityspäällikkö Elias Rainio Senaatin Asema-alueet Oy:stä.

Alue sijaitsee Kotkan kaupungissa, Kotkansaaren kaupunginosassa. Keskustan kattavat kaupalliset ja julkiset palvelut ovat kävelyetäisyydellä. Alueen sijainti on keskeinen ja juna-asema sijaitsee korttelin välittömässä läheisyydessä. XAMK-kampus ja uusi Tapahtumakeskus ovat tulossa Kotkansaarelle v. 2023 Kantasatamaan valmistuvaan uudisrakennukseen.