Destia rakentaa Helenille yli 150 sähköautojen latauspistettä Helsinkiin

Destia rakentaa Helsingin alueelle latausverkoston, joka helpottaa sähköautoilijoiden kasvavia lataustarpeita. Hanke toteutetaan Helenin kilpailutuksen voittajana, ja se sisältää 48 yksityisautojen ja kahdeksan taksiautojen latausasemaa, joista noin 40 on pikalatauspisteitä. Kokonaisuus on merkittävä laajennus Helsingin kaupungin yleisillä alueilla sijaitsevaan latauspisteverkostoon ja sen tarkoituksena on edistää kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Latausasemat ovat yleisessä käytössä, lukuun ottamatta taksien käyttöön tarkoitettuja asemia. Helenin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, ja sähköautojen latausmahdollisuudet ovat tärkeä osa tätä tavoitetta.

Destia vastaa urakoinnista ja suunnittelusta, ja hanke pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä. Tämä on laaja hanke, joka toteutetaan nopealla aikataululla. Helenin Head of E-mobility Kati Andersin korostaa luotettavuutta ja kokemusta suurten hankkeiden läpiviennistä valittaessa toteutuskumppania.

Destia on yksi Suomen johtavista ammattiliikenteen latausinfrastruktuurin tarjoajista, ja sen Sähkölatausyksikön päällikkö Jere Jokinen toteaa, että liikenteen sähköistyminen on kovassa vauhdissa ja sähköajoneuvojen lataus on yhä merkittävämpi osa liikenteen infrastruktuuria. Latausverkoston rakentaminen Helsinkiin on yksi vuoden suurimmista kokonaisuuksista koko markkinassa, ja Destia on ylpeä saadessaan rakentaa sitä Helenille ja helsinkiläisille.

Destia on Suomen suurin infra-alan palveluyhtiö ja osa kansainvälistä Colas-konsernia. Suunnittelemme, rakennamme ja kunnossapidämme yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämätöntä infrastruktuuria kuten sähköverkkoja, siltoja, teitä ja ratoja. Kehitämme kaupunkeja, telematiikka- ja valaistusratkaisuja ja tarjoamme monipuolisia palveluja liikenteen ja infraomaisuuden hallintaan. Rakennamme huomisen infraa yli 1 600 destialaisen ainutlaatuisella infran tajulla. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli noin 575 miljoonaa euroa. www.destia.fi

Sähköautot ja kaupungistuminen

Sähköautot ja kaupungistuminen ovat tärkeitä aiheita kestävän kehityksen kannalta. Sähköautot ovat yksi ratkaisu liikenteen päästöjen vähentämiseen ja kaupungistuminen puolestaan mahdollistaa kestävän kaupunkiliikenteen kehittämisen.

Sähköautot ovat ympäristöystävällisiä, sillä ne eivät tuota päästöjä ajon aikana. Tämä auttaa vähentämään ilman saastumista ja edistämään ilmastonmuutoksen torjuntaa. Kaupungeissa, joissa liikenteen määrä on suuri ja ilmanlaatu huono, sähköautot voivat merkittävästi parantaa tilannetta.

Kaupungistuminen puolestaan vaikuttaa siihen, millainen liikenneinfrastruktuuri kaupungeissa on. Kestävän kaupunkiliikenteen kehittämiseksi tarvitaan muun muassa hyvin suunniteltuja pyöräilyreittejä, joukkoliikennettä ja sähköautojen latausverkostoja. Näiden avulla voidaan vähentää yksityisautoilua ja siten vähentää liikenteen aiheuttamia päästöjä ja ruuhkia.

Sähköautojen ja kaupungistumisen yhdistäminen tarjoaa mahdollisuuden kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen. Tämä edellyttää kuitenkin paitsi teknologista kehitystä myös yhteistyötä kaupunkien, yritysten ja yhteiskunnan eri osapuolten välillä.